اسد: همکاری‌های ایران و سوریه موجب تقویت مقاومت مردم در برابر گروه های تروریستی خواهد شد