نشست خبری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می‌شود