رویه تجارت خارجی برای فعالان بوشهری مشکل‌ساز شده است