مزایده چهارم سرخابی ها فردا برگزار می شود/ حضور استیل آذین و بهنام پیشرو در مزایده