کرمانشاه دارای تنها مرکز پژوهشی و درمانی اختلالات خواب در غرب کشور است