همایش تجلیل از نیم‌قرن فعالیت تبلیغی آیت‌الله بلندنظر