مدیرکل طیور جهادکشاورزی: ایران رتبه هفتم تولید گوشت مرغ جهان را دارد