حضور آستان قدس رضوی در نمایشگاه بین المللی کتاب کربلا