کمانداران چهارمحال و بختیاری قهرمان ریکرو مردان کشور شدند