کارگردان «ناهید» نمایش در جشنواره فیلم کن را به مادرش تقدیم کرد