تلویزیون های ۸K به زودی روانه بازارهای جهانی خواهند شد