امضای طومار توسط دانشگاهیان کردکوی و بندرترکمن برای آزادی شیخ نمر+ تصاویر