سرمربی ژاپن: نتوانستیم مقابل قدرت ایران مقاومت کنیم