رئیس جمهور جودوکارِ روسیه، هاکی باز هم شد؛ وقتی ولادیمیر پوتین 8 تا گل زد