دیدار وزرای کشور ایران و افغانستان / عکس : محمدعلی گل‌خواه