اکبری: ژاپن را غافلگیر کردیم/ مسابقات جدی از فردا آغاز می شود