سیروس ناصری: غربی‌ها متعهد به برداشتن تحریم‌ها خواهند بود