گروه هم‌خوانی «عروةالوثقی» به اجرای برنامه پرداخت+فیلم