حسین هدايتي برای اولین بـار مبلغ دقيق بدهـي‌اش را اعلام کـرد