وزیر علوم: درباره افرادی اجازه سخنرانی در دانشگاه‌ها را ندارند، اطلاع‌رسانی شود