آیین چهلمین روز شهادت 3 مأمور ناجا در حمیدیه برگزار شد