زومجی: بهترین فیلم های باکس آفیس؛ دختران آوازخوان، دار و دسته‌ مکس را زیر گرفتند!