خلیلیان: اسدی صلاحیت اظهار نظر درباره تکرار بازی تراکتورسازی - نفت را ندارد