گزارش اختصاصی از کسر 6 امتیاز پرسپولیس و تراکتور/تبریزی‌ها سهمیه را از دست می‌دهند