رئیس جمهور، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی را ابلاغ کرد