سؤال مسابقه پیامکی سومین روز مسابقات بین‌المللی قرآن