جلسه هم اندیشی رئیس و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد