جان کری: کره شمالی از مذاکرات هسته‌ای ایران الگو بگیرد