برخی سوالات نمایندگان٬ اهداف سیاسی جبهه‌ خاصی را تامین می‌کند