اعترافات هولناک 3 حیوان انسان‌نما/جزئیات قتل زن جوان مازندرانی از زبان قاتلان