رییس دادگستری جیرفت: 20 درصد پرونده ها مربوط به صیانت از زمین است