وزیر ورزش قهرمانی تیم تکواندو ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت