دفاع معاون‌اول رئیس‌جمهور از عملکرد وزیر ارتباطات/ سهم رسانه‌ای دولت از منتقدان و مخالفان کمتر است