نماینده ولی فقیه در گلستان: ورزش دو بعد قهرمانی و سیاسی دارد