کاروان 200 نفری شیفتگان ولایت شوشتر به مرقد مطهر امام اعزام می شوند