طراحی دکور طرح ۱۴۴۹ در استودیوی برنامه ۹۰/ از ظرفیت ستاد اقامه نماز در طرح ۱۴۴۹ استفاده شود