نخستین دور مذاکرات وزرای دفاع ایران و عراق در بغداد برگزار شد