شاه‌حسینی: باشگاه‌ها‌ وقتی ITC‌ بازیکنی را می‌گیرند، باید به اصالت آن هم توجه کنند