اعطای تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی در روستاها