حمایت قاطع از حقوق بسیجیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران