آیت الله یثربی: شیعیان اجازه ندهند به تفکرات مکتب ...