در فاطماگل اسلام آمریکایی تبلیغ می‌شود/ مگر عقلم کم شده که چنین سریال‌هایی بسازم؟