معاونت درمان وزیر بهداشت از راه‌اندازی 366 بلوک زایمانی تا پایان سال 94 خبر داد