یک نهاد مالی جدید در راه است/شناسایی 110 میلیارد تومان سودخالص در یک تامین سرمایه