یک‌ریال هم در بودجه وزارت بهداشت برای خوابگاه‌ها درنظر گرفته نشده/هتل 3 ستاره برای دانشجویان علوم پ