بدهی‌های 100 میلیارد تومانی در حوزه واگن‌سازی/ تحویل 100 دستگاه واگن طی یک سال و نیم