نماینده ولی فقیه در گلستان: ورزش، امروز هم بعد قهرمانی و هم سیاسی دارد