شهیدزنده ورامین درگذشت/چهره ماندگار دفاع مقدس دیار۱۵خرداد پر کشید