بی‌بی‌سی : در جریان ماجرای مهاباد منشاء بسیاری از پیام‌ها وتصاویر توئیتری عربستان بود