10 هزار نفر از استان قزوین زائر حرم امام خمینی(ره) می شوند